Sản phẩm

Hệ thống Quản lý Hồ sơ lưu trữ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Hệ thống Quản lý Tài liệu lưu trữ là hệ thống được sử dụng để quản lý, lưu trữ, bảo toàn và phân phối các tài liệu của tổ chức.

- Hệ thống Quản lý Tài liệu lưu trữ nhắm đến mục tiêu làm việc quản lý thông tin trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn thông qua việc đơn giản hóa lưu trữ, bảo mật và sử dụng. Nhờ đó, một tổ chức sẽ được nhiều lợi ích như: hiệu suất gia tăng, khả năng kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu chi phí.

- Hệ thống Quản lý Tài liệu lưu trữ nhằm tin học hóa và thống nhất các hình thức lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, chia sẻ thông tin hồ sơ trong tổ chức.

- Xây dựng hệ thống các kho Hồ sơ điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng mất mát, thất lạc hồ sơ.

- Quản lý toàn bộ hồ sơ của phòng ban, của tổ chức.

Giao diện hệ thống

II. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

1. Tra cứu hồ sơ:
- Người sử dụng có thể tra cứu hồ sơ: Theo ngày ban hành, Theo ngày tạo, Theo nơi lưu trữ, Theo thời hạn lưu trữ, Theo đơn vị quản lý…

2. Tìm kiếm nâng cao:

- Tìm kiếm hồ sơ theo tiêu chí, theo điều kiện lựa chọn.

3. Tìm kiếm toàn văn hồ sơ:

- Hệ thống hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm toàn văn thông tin của hồ sơ, tìm kiếm theo nội dung file gắn kèm là file có đuôi dạng  txt, doc, docx, chuẩn pdf, xls, xlsx...

4. Quản lý hồ sơ:

a. Tạo mới/sửa/xóa hồ sơ

- Đính kèm các văn bản liên quan (nếu có)

- Thêm những người có quyền xem hồ sơ.

b. Xem lịch sử thay đổi của hồ sơ
- Khi người sử dụng thêm file đính kèm, xóa file hoặc chia sẻ hồ sơ cho người khác xem, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử thay đổi của hồ sơ.

5. Thùng rác:

Những hồ sơ đã xóa sẽ không xóa hoàn toàn khỏi hệ thống mà sẽ được đưa vào thùng rác, chỉ người có quyền quản trị hệ thống mới thấy được chức năng thùng rác. Tại chức năng thùng rác người quản trị hệ thống có thể khôi phục lại hồ sơ đã xóa hoặc xóa hoàn toàn hồ sơ khỏi hệ thống.

Giao diện nhập mới hồ sơ tài liệu

III. CÔNG NGHỆ

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ IBM Domino 8.5.3 trở lên

- Môi trường lập trình Xpages

- Tích hợp người dùng Domino, AD, LDAP, OpenLDAP

- Web 2.0 (Chạy ổn định trên các trình duyệt Webbase)

- Thiết bị di động SmartPhone, Tablet…

IV. ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI

STT

ĐƠN VỊ ĐàTRIỂN KHAI

1

Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty Viễn Thông Quốc Tế VTI

3

HĐND và UBND Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

 

Sản phẩm khác