Giá trị cốt lõi

Tin cậy: Các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty Cổ phần công nghệ VSD Việt Nam mang lại cho khách hàng đều có độ tin cậy cao, nhân viên Công ty với tri thức và văn hóa cao luôn mang lại cho khách hàng cảm giác tin cậy trong giao dịch và chuyển giao tri thức, công nghệ.

Mềm dẻo: Các sản phẩm và dịch vụ Công ty VSD luôn thỏa mãn mọi yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng phục vụ 365 ngày/năm và 24h/ngày.

Tận tình: Nhân viên Công ty VSD từ những người phát triển sản phẩm đến người tư vấn và các bộ phận khác luôn luôn tận tâm, tận lực phục vụ vì lợi ích của khách hàng, làm cho khách hàng tin cậy và yêu mến như một người bạn, một người đồng hành trong sự nghiệp của mình.